Tràmits


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /homepages/36/d298955568/htdocs/templates/yoo_subway/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /homepages/36/d298955568/htdocs/templates/yoo_subway/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /homepages/36/d298955568/htdocs/templates/yoo_subway/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20
1. Llegiu atentament les explicacions específiques del tràmit que us interessa fer. 
2. Cliqueu a sobre del nom del tràmit  per omplir el formulari corresponent, imprimiu-lo i feu-lo arribar a l'escola (escannejat per email o presencialment). 
 
Cal justificar que hi ha hagut un canvi de circumstàncies vitals posterior a la data de matrícula que impedeix l’alumne/a d’assistir al seu horari de classes.
Un cop enviada la petició, s’inclou en una llista d’espera.
Un cop tancat el termini per demanar canvi horari, la direcció de l'escola decidiex si s'accepta el canvi horari. En aquest cas, l’alumne/a rebrà un correu electrònic amb el nou horari per tal que es pugui incorporar a classe. En cas de reposta negativa, l’alumne/a rebrà un correu electrònic amb la no acceptació del canvi horari. 
        

Renúncia:  

La renúncia es pot fer fins a finals del mes de Novembre.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI Vallès Oriental, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Trasllat d'expedient:

 

En el cas de demanar un trasllat des de l'EOI Vallès Oriental a una altra escola, cal informar-se de les condicions d’admissió a l’EOI de destinació abans de sol·licitar el trasllat, ja que aquestes canvien segons l’escola.

Un cop enviada la sol·licitud a l'EOI Vallès Oriental, aquesta la trametrà directament a l’escola de destinació.

Devolució de taxes:

 

Consulteu amb secretaria la data límit per al retorn de taxes. 

Convocatòria addicional:

 

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi, avançat i C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. El nivell bàsic i l'avançat es comprén cada un de dos cursos, per tant, es pot romandre en el nivell bàsic o avançat quatre anys. El nivell intermedi i el C1 es fan en un curs, per tant, es poden cursar en dos anys.  

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades. En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi, avançat, C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

 

 

Expedició de títols:

- Nivells Bàsic i Intermedi:

 • L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de Nivell Bàsic.
 • L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi
 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de mitjan octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada

- Nivells Avançat i C1:

 • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Avançat.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.
 • Els Certificats dels Nivells Avançat i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.
 • Terminis: Els aprovats al mes de juny poden sol·licitar el títol a partir del mes d’octubre. Els aprovats al mes de febrer poden sol·licitar el títol a partir del mes d’abril.
 • S'abonen les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. En el cas que la sol·licitud s’hagi fet per correu electrònic, l’escola retornarà el document de pagament per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.
  > Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
  > O al portal de pagament de “La Caixa”
 • S'ha de retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
 • En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
 • Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes

TÍPUS DE TAXES (Certificats de Nivell Avançat i C1 – a partir del 10/04/2017)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT