Matrícula d'actualització de coneixements

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.
Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ALEMANY
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS

Quin dia em toca fer el test de nivell d'alemany?

Podeu escollir venir dilluns 09/09 o dimarts 10/09, no cal que aviseu

Quanta estona dura el test de nivell d’alemany?

de les 17:00 a les 18:30 es farà la prova escrita
de les 18:30 fins a les 20:00 es realitzarà prova oral a alumnes amb nivell igual o superior a 2n

Què cal portar per a fer el test de nivell?

Cal que porteu el vostre DNI.

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ALEMANY
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS
 
Quin dia em toca fer el test de nivell d'alemany?
Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
216 52147764W
935 23843235D
4817 79274095H
5235 44894903F
5349 53129636G
5479 47973855H
5775 48177224K
8828 48173107K
9698 47970242Q
10086 77605497R
11710 47979908E
12636 25371327G
13169 02741012X
13923 49363745H
13990 53652165L
16249 39417158B
18674 47703530N
19129 54038654Q
21857 47805972N
23866 48167407W
24884 52169030Q
25772 47921374T
26128 49644915J
26156 43626791T
26293 48094541T
27607 47811523C
27775 43510166P
30941 46256515L
32399 48249124T
32710 33942826R
35826 48168623E
36258 43424122F
36323 46137422C
37704 47819802L
38752 47918839H

LLISTAT D'ADMISSIONS TEST DE NIVELL - ANGLÈS
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS

NÚMERO DE SORTEIG TEST DE NIVELL: 18175

Quanta estona dura el test de nivell d’anglès?

de les 17:00 a les 18:30 es farà la prova escrita
de les 18:30 a les 19:00 el professorat farà les correccions
de les 19:00 a les 20:30 es procedirà a la part oral per a l’alumnat amb un nivell igual o superior a B1.

Cal que porteu el vostre DNI.

  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
1 402 Y6066673T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
2 758 48249888M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
3 963 47975263T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
4 965 38845934S DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
5 1050 Y6320088R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
6 1197 46237665Y DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
7 1356 43568545J DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
8 1511 47810199F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
9 1589 77621297T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
10 1638 46647844A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
11 2247 47700496Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
12 2362 43518835Y DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
13 2560 47810311G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
14 2573 33938336L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
15 2594 47805908V DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
16 3133 38842851Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
17 3137 48170168A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
18 3156 47793270Y DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
19 3182 47811600M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
20 3361 47979360A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
21 3570 38111161T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
22 3571 48171201R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
23 3582 52152763X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
24 4237 47708023C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
25 4373 47974420P DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
26 4386 49806985W DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
27 4875 36568870C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
28 4902 39967567F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
29 4954 47130515L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
30 5013 Y1235955H DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
31 5208 52177609Q DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
32 5269 46685708D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
33 5326 53129636G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
34 5654 39333326Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
35 6204 48179266Q DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
36 6390 47815036Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
37 6627 52141529T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
38 6980 Y4585698H DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
39 7003 38832622C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
40 7107 47817700X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
41 7292 47611583L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
42 7706 47808122T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
43 8201 46948159F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
44 8254 79282941D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
45 8594 77317976A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
46 8658 47810340X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
47 8733 47818377C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
48 8878 47599705D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
49 9672 77297631J DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
50 9710 47813148N DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
51 10337 53120335H DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
52 10564 49362690K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
53 11310 36530873L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
54 11415 36573573P DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
55 11421 36580223B DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
56 11511 52595502E DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
57 11664 47971646V DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
58 12011 47805077Z DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
59 12064 47112971R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
60 12345 39479680L DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
61 12462 47709337T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
62 12509 47975900Q DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
63 12715 25371327G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
64 12856 41533361F DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
65 12867 43692229A DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
66 13208 02741012X DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
67 13371 48173689M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
68 13602 43689740K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
69 13628 47975353K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
70 13762 46578097S DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
71 13801 38871679T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
72 13968 34738745M DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
73 14058 49642231C DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
74 14217 47958450T DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
75 14296 48175367G DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
76 14297 49887584D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
77 14415 33911094D DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
78 14492 33922563R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
79 14743 46976693K DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
80 14752 46325725E DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
81 14790 49807881R DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
82 14817 47818715J DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
83 14836 49807882W DILLUNS 09/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
84 14897 46726326D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
85 15236 33928721H DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
86 15735 39441983L DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
87 15845 41012660A DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
88 15864 47808606R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
89 15915 47974802E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
90 15970 47976450Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
91 16056 48071542R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
92 16437 49643488N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
93 16773 44990764G DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
94 16919 39988523X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
95 17045 49886110F DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
96 17059 53128917K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
97 17178 39988522D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
98 17318 43557788C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
99 17319 33928537H DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
100 17531 47705045D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
101 17710 20568267B DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
102 18898 49360461T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
103 18909 43517505X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
104 19075 53838692Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
105 19133 54038654Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
106 19447 79279694M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
107 19967 47805972N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
108 20012 47962080L DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
109 20049 47962081C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
110 20503 47970261N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
111 20523 54045458N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.1
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
112 20619 79272994K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
113 20659 46138497Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
114 20942 48170373R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
115 21356 35045711J DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
116 21409 79273024M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
117 21524 X9619392X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
118 21697 36528499Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
119 22111 53123884W DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
120 22243 46678936E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
121 22257 38102708B DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
122 22519 20568973G DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
123 22818 48169984A DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
124 22936 47715051X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
125 22957 47810754X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
126 23090 77277463Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
127 23095 48176995E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
128 23154 X9935016M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
129 23162 43458372X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
130 23370 44013460Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
131 23388 47920673N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
132 23479 49644146A DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
133 23513 48173620M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
134 23808 36510164X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
135 23914 48249790E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
136 23971 52800058Q DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
137 23984 47812923V DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
138 24117 47641886P DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
139 24446 X9417388S DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.2
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
140 24481 47817360S DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
141 24496 47242861X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
142 24882 47819709H DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
143 25186 53122668M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
144 25344 47974214D DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
145 25418 48169197K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
146 25456 47809133E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
147 25467 52275403Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
148 25491 48173037C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
149 25779 47921374T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
150 25901 48032428X DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
151 26167 43626791T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
152 26307 QJ0895913 DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
153 26329 54677051W DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
154 26434 47813679Z DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
155 26480 X8935959E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
156 26822 53034118M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
157 26876 20554294E DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
158 26915 37377404N DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
159 27097 49993970C DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
160 27123 43542680T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
161 27254 72551062T DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
162 27310 77129930M DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
163 27374 48176491R DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
164 27585 39433922P DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
165 27601 52159421K DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
166 27662 47812396L DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
167 27788 43510166P DIMARTS 10/09/19 A LES 17H, AULA 1.3
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
168 28326 52160806A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
169 28497 49360181L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
170 28533 21784490V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
171 28611 47708792F DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
172 28808 47962708A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
173 28829 38485273V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
174 28960 49807563M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
175 28963 71475243Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
176 29079 49361391X DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
177 29405 47975808Q DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
178 29445 47815255A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
179 29470 47810891D DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
180 29516 79282994Q DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
181 29729 48178902C DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
182 29766 47974278G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
183 30040 47806932Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
184 30056 38882182S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
185 30327 52149437L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
186 30328 52148855N DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
187 30500 79277880P DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
188 30749 47814243A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
189 30805 48174228S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
190 30810 46721836G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
191 30818 47813382Q DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
192 30964 52157535K DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
193 30969 53123280L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
194 31039 49886654E DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
195 31392 47976744D DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.1
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
196 31397 52152413M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
197 31448 77116117S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
198 31534 Y0231291V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
199 31959 47707686M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
200 32024 47811955S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
201 32063 75146064G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
202 32221 47918756G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
203 32264 49637091D DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
204 32269 74734823A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
205 32733 47168492T DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
206 32767 43561588W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
207 32802 52147773B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
208 32862 39895022G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
209 32890 52163578S DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
210 32958 77093613M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
211 32988 53127633W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
212 33068 47811724Z DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
213 33099 73577817N DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
214 33140 23815514A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
215 33144 23815513W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
216 33218 48178347V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
217 33574 37568476T DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
218 33594 X8030653L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
219 33773 52395266R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
220 33901 48170843B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
221 33909 47703635W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
222 34475 46967401K DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
223 34546 47805225R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.2
  Nº PR. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I AULA PER A FER EL TEST DE NIVELL
224 34670 79271112W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
225 34705 37290157G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
226 34807 38104809L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
227 35044 47806490R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
228 35117 52145036B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
229 35476 77613502W DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
230 35839 52159042X DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
231 35968 52153604T DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
232 35988 53121900L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
233 36177 47975798Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
234 36395 48168022L DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
235 36560 53121266Y DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
236 37143 49805660B DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
237 37778 47977291G DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
238 38014 43425224M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
239 38039 47979220R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
240 38174 48170490A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
241 38205 45932774A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
242 38405 35036292R DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
243 38490 47733329A DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
244 38582 73214801M DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
245 38763 47918839H DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
246 38805 48177105V DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3
247 38883 52157501X DIJOUS 12/09/19 A LES 17 H, AULA 1.3

LLISTAT ADMESOS A TEST DE NIVELL ANGLÈS 

NÚMERO DE SORTEIG: 11406

Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
2 53124934V DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
47 47919747Y DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
210 16501261A DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
295 77058277C DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
393 47850700M DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
460 52149158Q DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
589 47812406Y DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
632 36920535S DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
638 38852477A DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
690 39957912N DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
816 47882561B DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
874 46791996Z DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
1117 Y0112844C DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
1191 49361188Z DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
1259 Y5581748F DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
1665 53124676N DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
1794 38092556W DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
2016 35000206W DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
2051 52152054Z DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
2063 46029140E DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
2266 47811429H DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
2496 47807160G DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
3449 49361200A DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
3676 47812485Q DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
3763 46707580P DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
3787 52145739R DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
4060 49360859F DILLUNS 10/09, 17H SALA D'ACTES
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
4241 47615524G DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
4610 48175122T DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
4944 47708792F DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
5198 35112509L DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
5711 47702612Z DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
5722 X9157853N DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
5983 43449605Y DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
6310 47887634R DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
6614 02721377V DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
6678 46687970V DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
7020 53121307R DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
7556 49361063G DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
7988 47154800Q DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
8076 47641886P DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
8225 Y3620820J DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
8683 X9157877J DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
8793 47703615M DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
8887 52150864C DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
9292 36573574D DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
9437 48170778S DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
9464 Y5200989J DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
9722 47819218X DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
9883 47921295J DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
10233 76028567C DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
10372 52153179N DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
10507 45964534T DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
10588 35096253R DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
10816 38098304T DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.1.
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
10918 38102708B DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11210 48176410N DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11337 52144827D DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11406 48175880B DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11538 49887247V DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11543 38112548F DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11549 52148049B DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11749 53123317X DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11942 48249790E DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
11963 53085041Y DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12040 47708539F DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12230 77616068S DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12443 47611583L DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12528 53120794V DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12679 52140163Z DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12730 49807882W DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12818 48169829D DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12877 49807881R DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
12988 47806137Q DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
13065 53128852W DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
13335 48185434C DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
13442 43560685L DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
13745 49640943C DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
13891 52150677V DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
14086 53128955J DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
14227 38825749R DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
14251 47920492S DILLUNS 10/09, 17H AULA 1.2
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
14304 47708574L DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
14428 48171201R DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
14877 23876558M DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
15042 79283221J DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
15094 52165981A DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
15167 49640685S DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
15529 47983224A DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
15597 47913099M DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
15892 52169044F DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16034 78092642Y DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16098 52144937G DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16230 47920085E DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16266 08882516P DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16283 53125398K DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16367 38849082N DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16479 53128323W DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16596 43404792C DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16621 47976149N DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16895 41581841A DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16917 79272233L DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
16991 52169646B DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
17397 47702979J DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
18052 48173689M DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
18126 38495429F DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
18190 39424689K DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
18225 52165510S DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
18333 47970198H DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
18423 47737439L DIMECRES 12/09, 17H, SALA D'ACTES
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
18526 41599196Q DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
18570 47972486Y DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
18602 47921479J DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19214 47707946N DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19369 47813910S DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19420 53087225M DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19594 X5342516F DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19923 48173979L DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19986 47168684P DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
19988 47727787G DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20018 38832622C DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20072 44021047J DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20109 46636878P DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20188 48132584R DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20260 49503435Y DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20510 47816188Q DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20578 47333230N DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20585 38107891L DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20701 47708001K DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
20964 47977730Y DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
21069 48173181A DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
21259 43423867M DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
21689 52158373P DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
21800 47920607S DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
21889 36510164X DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
21922 47970629N DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
22310 49361598X DIMECRES 12/09, 17H AULA 1.1.
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
22329 52167840E DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
22581 37733514J DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
22862 47807384K DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
23246 46976693K DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
23419 43551805V DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
23647 54165350M DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
23777 54165349G DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
23988 53125367J DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24239 47819391E DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24400 43538650H DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24472 47971744T DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24509 49364149P DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24580 47975134D DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24643 39402643D DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24823 38854430R DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24930 38873814L DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
24933 49364656D DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
25192 79277094G DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
25407 48168022L DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26439 49363686M DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26530 49993970C DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26557 25365721X DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26586 53125076K DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26821 52154067A DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26840 47812396L DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26871 53126177H DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
26959 48174138V DIMECRES 12, 17H AULA 1.2
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
27011 48168258W DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
27252 48179900Y DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
27362 52961577Y DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
27441 47816135D DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
27450 52275403Z DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
27598 48174638B DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
27683 77117614V DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28043 47919338B DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28324 38876391C DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28424 79279125B DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28468 43542680T DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28578 79271181W DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28690 47975768E DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28800 53124067R DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28807 49808803A DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28834 79279124X DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
28965 47962708A DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29057 47810258C DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29141 49805660B DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29217 53328258K DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29224 47810340X DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29634 40362180D DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29801 13098537Z DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
29830 52149375A DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
30356 52152413M DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
30434 77116117S DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
30543 52162476V DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
30685 47813057J DIJOUS 13/09, 17H SALA D'ACTES
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
30737 37284116N DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
30849 47700574T DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
31107 79277095M DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
31527 43528561A DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
31774 54168144Q DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
31918 47819311B DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32148 36573573P DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32236 52147863D DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32332 77119725N DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32460 49884847D DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32612 49644145W DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32807 47921933F DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32868 53332070S DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32917 47973023Z DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
32957 47777713C DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
33006 38870471B DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
33049 43554331J DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
33496 52161274B DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
33919 47819709H DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
33996 49362965C DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
34231 44985076C DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
34370 47921012Y DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
34376 53070915W DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
34431 47972225K DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
34570 53122093M DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
34754 47815831G DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
35044 53652549N DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
35399 47816248F DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.1
Nº Preinscripció DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ DIA, HORA I LLOC DEL TEST
35812 47703232J DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
36191 AO404152 DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
36282 39400965X DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
36602 47808422R DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
36841 47654284D DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
37024 49362022C DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
37099 47109999L DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
37274 52152331S DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
37675 52156729C DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
37954 36519041D DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
38161 47700437R DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
38520 46608967L DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
38676 47923642Z DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
39170 47974463M DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2
39363 47972232M DIJOUS 13/09, 17H, AULA 1.2

  •        Informació sobre la preinscripció:  

Consulta del resultat del test de nivell d'alemany i anglès i elecció d'horaris: des del 15 de setembre a les 10 hores i fins el 18 de setembre a les  13 hores

                         Llistat admesos a test de nivell d'alemany (consulteu dia, hora i aula per a fer el test)

                         Llista admesos a test de nivell anglès (consulteu dia, hora i aula per a fer test)

                         Llistat admesos a prova d'ordre d'accés a C1 (consulteu dia, hora i aula per a fer prova)   

                         **********************

                         Places vacants per al curs 17-18

                         Informació general sobre el procés i enllaç a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula

                         Informació específica sobre el C1 i enllaç a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula