L'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental dóna un servei de préstec de llibres i material audiovisual als alumnes.

La sala d'estudi de la biblioteca està oberta les tardes de Dilluns a Dijous. Es prega silenci mentre es treballa en aquesta sala.

Els ordinadors de la sala d'estudi tenen accés a internet.

 

IMG 2296-2

 

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT