Aquesta és la secció de la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental.

Aquí podràs consultar els horaris d'atenció al públic. També hi pots trobar telèfons i adreces de correu electrònic per posar-te en contacte amb l'Escola Oficial d'Idiomes.

IMG 0700-2

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT