Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT

English listenings

  1. BBC Radio4 shortcuts feb 21st. Dr Ahmad Terkawi
  2. Couch
  3. Radiolab
  4. more to come...