HORARIS ALEMANY CURS 2021-2022

Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis, depenent de la situació que ens trobem a finals de setembre en relació a la crisis de la Covid 19. La intenció de l'escola és la d'oferir els horaris presencials tal i com estan reflectits aquí, però no podem assegurar en aquest punt que no hi hagi algun component online en tots els cursos. En tot cas procurarem que la presencialitat al centre estigui afectada el menys possible. 

En casos justificats, l'alumne podrà assistir a classe per videoconferència en directe.  

  dilluns dimecres dimarts dijous    AULA          
1er A (A1) 16:00 - 18:15 16:00 - 18:15      1.6
1er B semipresencial* (A1) 18:30 - 20:45

 presencial

puntualment

     1.6
2on A (A2) 16:00 - 18:15

16:00 - 18:15

    1.5 
2on B semipresencial* (A2) 18:30 - 20:45

 presencial

 puntualment

    1.5 
3er A (B1)     16:00 - 18:15 16:00 - 18:15 1.6 
3er B semipresencial* (B1)     18:30 - 20:45

 presencial puntualment

1.6 
4rt B semipresencial* (B2.1)     18:30 - 20:45

 presencial puntualment

 
5è B Semipresencial * (B2.2)     18:30 - 20:45

 presencial puntualment

1.5 
C1 B Semipresencial*     

 presencial puntualment

18:30 - 20:45

1.5 

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2021-2022 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars. 

* En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online. Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

  • L’assistència a una classe de 2 hores 15 minuts setmanals al centre.

  • El treball individual en un entorn virtual d’aprenentatge realitzant tasques diverses suggerides pel professor/a, que equivaldran a 2 hores 15 minuts setmanals (cal disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet).

  • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal al centre (que substituirà les 2 hores 15 minuts setmanals de treball individual online), ja sigui per a realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. En el cas de les proves d’avaluació contínua, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari de tot el curs el primer dia de classe.

  •  Nota: 1r, 2n i 3r alemany semipresencial / presencial:

  • Si només podeu venir presencialment a la primera franja i igualment voleu fer la modalitat semi, també és possible, venint el dia presencial a la primera franja horària i fent el segon dia online, en el mateix "classroom" que els alumnes de segona franja 
     
     

IMPORTANT: hi haurà un període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un.

Pel que fa als drets i deures de l’alumne/a, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Segons un estudi realitzat pel Departament d'Educació els resultats d'aprofitament i nota dels alumnes de semipresencial son iguals als obtinguts pels alumnes dels cursos presencials

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.

Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis