HORARIS ANGLÈS CURS 2017-2018

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2017-2018 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars.

  dilluns dimecres dimarts dijous

1r A

(Atenció: aquest curs és un 1r avançat

i no es comença de zero)

  16:00 -18:30  16:00 -18:30     
2n A       16:00 -18:30  16:00 -18:30
2n B       18:30 -21:00  18:30 - 21:00
2n C 16:00 - 18:30 16:00 - 18:30    
3r A      16:00 - 18:30 16:00 - 18:30
3r B      18:30 - 21:00 18:30 - 21:00
3r C semipresencial * 18:30 - 21:00 18:30 - 21:00    
4t A     16:00 - 18:30  16:00 - 18:30 
4r B     18:30 - 21:00  18:30 - 21:00 
4t PIA 17:00 -19:00 17:00 -19:00    
5è A      16:00 -18:30 16:00 -18:30
5è B         18:30 - 21:00   18:30 - 21:00 
C1 semipresencial * 16:00 - 18:30 16:00 - 18:30    
C1 PIA semipresencial * 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00    

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online. Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

  • L’assistència a una classe de 2,5 hores setmanals al centre.

  • El treball individual en un entorn virtual d’aprenentatge realitzant tasques diverses suggerides pel professor/a, que equivaldran a 2,5 hores setmanals (cal disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet).

  • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal al centre (que substituirà les 2,5 hores setmanals de treball individual online), ja sigui per realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. En el cas de les proves d’avaluació contínua, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari de tot el curs el primer dia de classe.

IMPORTANT: hi haurà un període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un.

Pel que fa als drets i deures de l’alumne/a, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.

Enllaç per a fer la matrícula

BBC News - Home

BBC News - Home

English listenings

  1. BBC Radio4 shortcuts feb 21st. Dr Ahmad Terkawi
  2. Couch
  3. Radiolab
  4. more to come...
Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT