HORARIS ANGLÈS CURS 2020-2021

Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis, depenent de la situació que ens trobem a finals de setembre en relació a la crisis de la Covid 19. La intenció de l'escola és la d'oferir els horaris presencials tal i com estan reflectits aquí, però no podem assegurar en aquest punt que no hi hagi algun component online en tots els cursos. En tot cas procurarem que la presencialitat al centre estigui afectada al menys possible. En cas de necessitat per temes de salut, l'alumne podrà assistir a classe per videoconferència en directe. 
En cas que hi hagués un component online, aquest no serà un impediment per dur a terme les classes amb normalitat , ja que a l'EOI Vallès Oriental estem ja preparats per fer-ho, com ha quedat demostrat aquest tercer trimestre.
  dilluns dimecres dimarts dijous AULA

1r A (A1)

(Atenció: aquest curs és un 1r avançat

que no comença de zero)

16:00 -18:30   16:00 -18:30     1.3
2n A  (A2) 16:00 -18:30  16:00 -18:30      1.1
2n B (A2)  18:30 -21:00  18:30 - 21:00     1.1
3r A (B1)     16:00 - 18:30 16:00 - 18:30 1.4
3r B (B1)     18:30 - 21:00 18:30 - 21:00 1.4
3r C semipresencial * (B1) 16:00 -18:30

presencial: només 

octubre i puntualment

    1.2
4t A (B2.1)     16:00 - 18:30 16:00 - 18:30 1.1
4r B (B2.1)     18:30 - 21:00 18:30 - 21:00 1.1
4t C semipresencial * (B 2.1)

presencial: només

octubre i puntualment

18.30-21.00     1.3

5è A (B2.2)

    16:00 - 18:30 16:00 - 18:30 1.2

5è B (B2.2)

 

 

18:30- 21:00  18:30 - 21:00  1.2
5è C Semipresencial* (B2.2)  18:30 - 21:00  

presencial: només

octubre  i puntualment

    1.2
C1      16:00 - 18:30 16:00 - 18:30  1.3
C1 Semipresencial *     18:30 - 21:00 

presencial:  només

octubre i puntualment

1.3

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2020-2021 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars. 

*En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online.

Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

    • L’assistència a una classe de 2,5 hores setmanals al centre.
    • El treball individual en un entorn virtual d’aprenentatge realitzant tasques diverses suggerides pel professor/a, que equivaldran a 2,5 hores setmanals (cal disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet).
    • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal al centre (que substituirà les 2,5 hores setmanals de treball individual online), ja sigui per realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. En el cas de les proves d’avaluació contínua, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari de tot el curs el primer dia de classe.

IMPORTANT: hi haurà un període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un.

Pel que fa als drets i deures de l’alumne/a, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.

 

 Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis.

Enllaç per a fer la matrícula

 

English listenings

  1. BBC Radio4 shortcuts feb 21st. Dr Ahmad Terkawi
  2. Couch
  3. Radiolab
  4. more to come...