Web de l'Associació Alumnes: http://aaeoivo.cat/

 Associació Alumnes EOI Vallès Oriental

Fes-te soci/a i gaudiràs de molts avantatges:
activitats culturals, cursos de conversa, teatre...

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
L’Associació ha gestionat amb una empresa la compra en línia dels llibres,
amb un 10% de descompte i lliurament personalitzat a l’escola:
 
Venda llibres:
 
 
 
 
Els alumnes que feu comanda per aquesta via podreu, si així ho desitgeu, omplir la butlleta de soci en recollir-los i disfrutar dels avantatges que això comporta, entre d’altres, la possibilitat d’inscriure´s a cursos de conversa, col-loquis post assistència a cinema V.O., sortides en grup a teatre, etc.
 
 

ALTA SOCIS

Només poden ser membres de l’associació els alumnes que estiguin matriculats en l'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental i els ex-alumnes que hagin estat matriculats en el centre els darrers anys.


Si actualment estàs matriculat en l'EOI del Vallès Oriental, omple aquest formulari:
 
 
Si actualment No estàs matriculat en l'EOI del Vallès Oriental, però has estudiat en aquesta escola durant algun dels darrers cursos escolars i vols fer-te soci/a, consulta la nostra web:
 
 

L’Associació d’Alumnes de l’EOI del Vallès Oriental es va crear l'any 2012. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre amb una vocació inequivoca de col·laborar amb l'escola en l'organització i planificació d'activitats que puguin complementar els serveis culturals i educatius que ofereix el centre.

La Junta de l'Associació es va renovar el dia 11 de desembre de 2017 i actualment està formada per:

 

 • Presidenta: Ana Belén Seoane

 • Vice Presidenta:  Glòria Artiaga

 • Secretari: Claudi Nicolau Ramentol

 • Tresorera: Teresa Garcia

 • Vocal: Esther Granero

 • Vocal: Mercedes Giselle Vigil

 • Vocal: Xavier Matas

 • Vocal: Adolf Caivedes

 • Vocal: Belén Tàcies

 • Vocal: Rut Godia

 • Vocal: Myriam Garcia


La finalitat d’aquesta associació és la següent:


a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la situació dels antics alumnes i alumnes del centre, i poder-ne expressar l’opinió i el criteri.


b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor dels antics alumnes i alumnes, en especial dels assenyalats en l’article 6 de la Llei orgànica del dret a l’educació.


c) Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus membres en els treballs educatius que formen part del projecte educatiu de l’associació, és a dir, l’aprofundiment dels coneixements de les llengües estudiades a l’EOI com també en les activitats complementàries i extraescolars que puguin programar i organitzar el Consell Escolar i la direcció del Centre.


d) Promoure la informació i la participació dels antics alumnes i alumnes en el Consell Escolar i en els diversos òrgans consultius i de participació establerts per la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars de Catalunya.


e) Informar sobre activitats culturals, esportives, d’esbarjo i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip; organitzar-ne, i participar-hi.


f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d’ antics alumnes i alumnes, com també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.


g) Promoure activitats encaminades a millorar l'aprenentatge dels idiomes dels alumnes i antics alumnes del centre.

 


Web de l'Associació Alumnes: http://aaeoivo.cat/       Email: info.associacio@eoivallesoriental.net

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT