EOI

Aquesta és la secció de la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental.

Aquí podràs consultar els horaris d'atenció al públic. També hi pots trobar telèfons i adreces de correu electrònic per posar-te en contacte amb l'Escola Oficial d'Idiomes.

IMG 0700-2

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI


El pla d’estudis s’estructura en els següents nivells: