JULIOL 2018

Matrícula oberta

DESCRIPCIÓ

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOI (1, 2, 3, 4, 5, 5+ i Avançat) equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir els sis nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

DURADA
Del 3/07/18 al 25/07/2018, ambdós inclosos

Clica sobre el curs al qual et vols matricular:

  • Cursos generals, matins, 60 hores: 

d'anglès  de 1r a C1  Llibres de text

d'alemany  de 1r a 3r

de francès  de 1r a 3r


Preus:

  • 266,80 € (cursos de 60 hores)
Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT