Anglès

Matrícula oberta a partir del 20 de març de 2019 i fins a exhaurir les places

 CURSOS INTENSIUS D'ESTIU ANGLÈS - JULIOL 2019

Per matricular-vos, seguiu les instruccions: test de nivell i matrícula online

DURADA:

Curs d'anglès matins: Del 2/07/2019 al 24/07/19, ambdós inclosos (60 hores)

IDIOMES, HORARI I NIVELLS:

Idiomes

Horari

Nivell

 ANGLÈS

09:30 - 13:00 h

1r , 2n, 3r , 4t ; 5è (B2), C1 (per a alumnes que tenen el certificat B2)

 

Equivalències dels nivells:

Nivell de l'EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

1r

Se situa dins la franja de l’A1 (usuari bàsic)

2n

Se situa dins la franja de l'A2 (usuari bàsic)

3r

Se situa dins la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)

4t

Se situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

5è i superiors

Se situa dins la franja del B2 (usuari independent) i el C1

Dins de cadascun dels cinc cursos, pot haver-hi dos subnivells (A: nivell pròpiament dit o B: avançat) per tal d'adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

PREU

 • 266,80 € (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 50,80€ de despeses de gestió no retornables en cap cas, excepte que l'escola anul·li el curs de l'alumne.

Aquests preus no inclouen els llibres de text.

En cas que tingueu dret a descompte del 50% de la matrícula podeu també fer la matrícula online però ens haureu d'enviar la documentació justificativa corresponent en un termini màxim de 3 dies a l'adreça d'email: eoivallesoriental@xtec.cat, en cas contrari la matrícula podrà ser invalidada.

En cas que tingueu dret a exempció de taxes poseu-vos en contacte amb l'escola a l'adreça d'email: eoivallesoriental@xtec.cat 

EDAT MÍNIMA

16 anys (o que els compleixi dins l'any actual) per a alumnat que cursa la llengua escollida com a primera llengua estrangera a l'escola per als cursos de matí

14 anys per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a l'escola. Cal portar documentació acreditativa.

CERTIFICATS:

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

  • El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell realitzat sense necessitat de fer el test de nivell.

  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

TEST DE NIVELL

El test és obligatori per a tot l'alumnat, excepte per als principiants absoluts que no han de fer el test de nivell.

Els alumnes que hagin estat inscrits a un curs a una EOI durant el 2016-17 faran el mateix nivell si no l'han superat o bé el nivell següent, en cas que l'hagin aprovat, i no cal que facin cap dels exàmens de nivell.

Teniu dues opcions: 

 1. Test que hem fet els darrers estius; és més curt i t'envien els resultats al teu email i al de l'escola. Clica aquí
 2. Un test de nivell més complet on pots provar totes les competències: writing, listening etc.

En la segona de les opcions cal que feu dos dels tests disponibles: el de gramàtica i, com a mínim, una altra competència més (comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita o vocabulari). Cada test consta de 30 preguntes i s'ha de completar el test per a poder obtenir el resultat.

Per a aquesta segona opció cliqueu aquí

Llibres segons els nivells: aquí 

MATRÍCULA:

Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l'apartat "Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu" (al final d'aquest full).

Com formalitzar la matrícula:

Procediment:

Forma de pagament:

Ompliu el formulariimprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

Alumnes menors d'edat ompliu també la butlleta segons informem més avall.

Per Servicaixa de La Caixa

Terminis de pagament:

 • 3 dies de termini des del moment de la impressió del full de pagament de la matrícula fins al 23 de juny.
 • 24 hores des del 24 de juny i fins al 2 de juliol

No es retornarà l'import total o parcial de la matrícula, en cas de renúncia per part de l'alumne. L'import cal fer-lo efectiu en un màxim de tres dies. No fer-ho comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.

Dret a matrícula per ordre de pagaments fins a cobrir les places.

Abans de l'inici de les classes, cal que ens porteu a l'escola la fotocòpia del D.N.I. També podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l'adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

L'alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.

Alumnes Menors d'Edat:

Els menors d'edat hauran de realitzar la matrícula sota la tutela dels seus pares o tutors legals, que hauran de signar el corresponent document que els serà entregat el primer dia de classe i presentar-lo el primer dilluns del curs sens falta al seu professor/a. No fer-ho invalidarà el procés de matrícula. 

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu:

 • L'accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de l''inscripció. Els cursos es tancaran un cop s'hagin exhaurit les places .
 • Cal tenir el Graduat Escolar o l'equivalent.
 • Els alumnes es regiran també pel reglament d'usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.