En el cas de ser alumne o treballador o persona que ha estat a l'EOI i hagi estat contagiat amb el Covid-19 (coronavirus) envieu un email al correu de l'escola: eoivallesoriental@xtec.cat