logo.png

Tastet d’Alemany

 

Destinataris del curs:.

Adreçat a totes les persones que volen adquirir nocions bàsiques de l’idioma alemany, amb pinzellades de cultura alemanya.

Requisits: Es pot accedir sense coneixements previs. Curs adreçat a majors de 14 anys.

Durada:  30 hores (15 sessions de 2 hores), de l’11 d’octubre al 14 de febrer

Horari: hi haurà dos opcions d’horari

  • grup a: dimecres de 16:30 a 18:30 hores
  • grup b: dimecres de 19:00 a 21:00 hores

Lloc: Aula b.4 (grup a) /Meteo (grup b)

Professor:  Jutta Immenkoetter

Objectius del curs:

Aquest curs vol donar una introducció a la llengua alemanya d’una manera motivadora i amb un enfocament comunicatiu

Programa del curs:

Es treballaran situacions comunicatives bàsiques com saludar-se, acomiadar-se, demanar a un restaurant, a una botiga, etc.

Es posarà èmfasi en treballar aquestes situacions comunicatives de manera escrita i oral.

Es treballaran també alguns conceptes i objectes considerats típics de la cultura alemanya acompanyat de nocions bàsiques de llengua relacionades amb el tema.

Preu: 158,80 € (material no inclòs)  

Certificat:

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí fins a omplir les places.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Alumes menors d’edat

Els pares o tutors hauran d’omplir un  full d’autorització de menors. Cliqueu aquí.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, el DNI, i el full d’autorització de menors, si s’escau.

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.


NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.       

why vaccines cannot infect you