Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019

 

SETEMBRE

26 Inici de l’activitat lectiva (grups de dilluns i dimecres)

27 Inici de l’activitat lectiva (grups de dimarts i dijous)

30 Inici període sol·licitud canvi horari o renúncia

 

OCTUBRE

11 Últim dia per sol·licitar canvi d’horari

12 Dia de la Hispanitat (divendres, no hi ha classe)

24 Elecció de delegats de classe (grups dilluns i dimecres)

25 Elecció de delegats de classe (grups dimarts i dijous)

NOVEMBRE

1   Festa de Tots Sants (dijous, no hi ha classe)

2   Dia de lliure disposició (divendres)

30 Últim dia per sol·licitar renúncia

 

DESEMBRE

6   Dia de la Constitució (dijous, no hi ha classe)

7   Dia de lliure disposició (divendres)

19 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

20 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

 

GENER

8   Inici classes (grups de dimarts i dijous)

9   Inici classes (grups de dilluns i dimecres)

 

FEBRER

4   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

MARÇ

4   Dia de lliure disposició (dilluns, no hi ha classe)

 

ABRIL

10 Últim dia de classe (grups de dilluns i dimecres)

11 Últim dia de classe (grups de dimarts i dijous)

23 Inici de classe (grups de dimarts i dijous)

24 Inici de classe (grups de dilluns i dimecres)

 

MAIG

1   Dia Internacional del Treball (dimecres, no hi ha classe)

14 Últim dia lectiu del curs (grups de dimarts i dijous)

15 Últim dia lectiu del curs (grups de dilluns i dimecres)

 31 Dia festiu local / l’Ascensió (divendres)

Els exàmens de certificat de nivell C1 es realitzaran a finals de maig segons el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament.

 

JUNY

Els exàmens de certificat de 3r, 5è es realitzaran durant el mes de juny segons el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament.