Curs 2018-19

Horaris Anglès curs 2018-19

Horaris Alemany curs 2018-19

Calendari escolar 18-19

Informació sobre la matrícula d'alumnes del PIA (exclusiu per a docents)Enllaç a la matrícula online. 

Informació sobre la matrícula d'alumnes propisEnllaç a la matrícula online.

Places vacants per al curs 18-19 

Nou alumnat de 1r a 5è:

                         informació 

                         calendari de preinscripció i matrícula 

                         enllaç a l'aplicatiu de preinscripció

 Nou alumnat Pla d'Impuls de l'Anglès (5è i C1 només per a docents)

                         informació

                        calendari de preinscripició i matrícula.

Nou alumnat de C1 anglès: 

                         informació 

                        calendari de preinscripció i matrícula

                        enllaç a l'aplicatiu de la preinscripció 


  

  Preus:

 Beques:

 Nova normativa BOE

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI
El nou pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes


Arran de la LOE s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, actualment en tràmit.

El nou pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT