Novetats

Eleccions al CE del centre:

El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s'ha de desenvolupar d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i s'ha d'ajustar, en tots els centres, al calendari següent:

Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021.

Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021.

Curs 2021-22

 Preus:


Beques:

why vaccines cannot infect you