Curs 2017-18


CURSOS ESPECIALS (matrícula oberta)

Cursos especials de preparació de certificats (2n semestre): 

Altres cursos especials:


CURSOS ORDINARIS 

 Calendari del curs

 Horaris dels cursos:

  Preus:

 Beques:

 Nova normativa BOE

JULIOL 2018

Més informació i inscripcions a partir del 20 de març, 2018

  • Cursos generals d'anglès matins, 60h, de 1r a C1+
  • Cursos generals d'alemany i francès general matins, 60h, de 1r a 3r

DESCRIPCIÓ

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOI (1, 2, 3, 4, 5 (B2), 5+ (B2+), C1 i C1+) equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir els sis nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

DURADA
Del 3/07/17 al 25/07/2017, ambdós inclosos

Preus:

  • 266,80 € (cursos de 60 hores)

ATENCIÓ:

L'escola no us podrà oferir més informació abans del 20 de març de 2017. A partir d'aquesta data tindreu tota la informació al web de l'escola i la possibilitat de matricular-vos. Per a aquests cursos no hi ha sorteig de places.

Equivalències dels nivells

Nivell de l'EOI

Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

1r

A1 (usuari bàsic)

2n

Se situa a la franja de l'A2 (usuari bàsic)

3r

Se situa a la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)

4t

Se situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

5è i superiors

Se situa a la franja del B2 (usuari independent) - C1+

Dins de cadascun dels cinc cursos, pot haver-hi dos subnivells (A: nivell pròpiament dit o B: avançat) per tal d'adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

EDAT MÍNIMA

16 anys (o nascuts l'any 2002) per a alumnat que cursa la llengua escollida com a primera llengua estrangera a l'escola per als cursos de matí.

14 anys per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a l'escola. Cal portar documentació acreditativa.

CERTIFICATS

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
  • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s'ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre.
  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI
El nou pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes


Arran de la LOE s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, actualment en tràmit.

El nou pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

We have 2632 guests and no members online

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT