JULIOL 2017

Matrícula oberta

DESCRIPCIÓ

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOI (1, 2, 3, 4, 5, 5+ i 6) equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir els sis nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

DURADA
De l'3/07/17 al 25/07/2017, ambdós inclosos

Clica sobre el curs en el que et vols matricular:

  • Cursos generals, matins, 60 hores: 

d'anglès  de 1r a C1  Llibres de text

d'alemany  de 1r a 3r

de francès  de 1r a 3r


Preus:

  • 266,80 € (cursos de 60 hores)

Què són les escoles oficials d'idiomes?

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d' ensenyament d'idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
Els ensenyaments d'idiomes a les EOI
El nou pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes


Arran de la LOE s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, actualment en tràmit.

El nou pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

We have 12 guests and no members online

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT